# آموزش_رباتیک_در_تبریز

اعلام زمان امتحان عملی " مبانی روباتیک "

ردیف نام  نام خانوادگی تاریخ امتحان ساعت امتحان 1 فرهاد خدایاری 30/1/89 10 2 سوسن فاطمی پارسا 30/1/89 10 3 مونا قره چالی 30/1/89 10 4 سیما امان زاده 30/1/89 10 5 سعیده احمدی زاد 30/1/89 10 6 محمد اعظمی 30/1/89 10 7 کمال رهانی 30/1/89 10 8 زهرا صفر زاده 30/1/89 10 9 سحر شه پرست 30/1/89 10 10 علی یزدانی 30/1/89 10 11 الهام مینائی 30/1/89 10 12 صغری اعظمی 30/1/89 10 13 مهدی باویلی 30/1/89 10 14 امین حقیقت پرست 30/1/89 10 15 سعید خندق 30/1/89 10 16 فرهاد عباسعلی 30/1/89 10 17 پریسا یوسف زاده 30/1/89 10 18 هانیه  اصغر پور 30/1/89 10 19 سید سعید عالی آذر 30/1/89 10 20 علی یوسفی 30/1/89 10 21 اسماعیل موسوی 31/1/89 10 22 محمد کشی زاده 31/1/89 10 23 مریم علیزاده 31/1/89 10 24 عادله نوجوان 31/1/89 10 25 صمد صادقی 31/1/89 10 26 زهرا امیری 31/1/89 10 27 حامد پایدار حق 31/1/89 10 28 آرش جبارزاده 31/1/89 10 29 محمد مستوفی پور 31/1/89 10 30 سید مسعود عراقی 31/1/89 10 31 پدرام پورمحمود 31/1/89 10 32 مهدیه باقرزاده تیلی 31/1/89 10 33 نازیلا آهنج ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 11 بازدید